38. květů Dr. Edwarda Bacha

1. ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ (AGRIMONY)

Otevřenost a vnitřní klid Řepík lékařský - agrimony je vhodný pro lidi, kteří svůj vnitřní neklid a starosti skrývají za zdánlivě veselou náladou a bezstarostností, je pro ně nemožné či velmi obtížné sdělovat své problémy, konfrontovat se s nimi, přetvářejí se vůči svému okolí i sobě...

2. TOPOL OSIKA (ASPEN)

Důvěra – nebojácnost Pomáhá proti strachu z neznámých věcí, proti panice bez zjevné příčiny. Důvěřuji a miluji. Topol osika je vhodný pro lidi, kteří bez určitého důvodu propadají náhlým strachům a obavám a kteří jsou proto všeobecně nervózní a úzkostliví. Osikový strach nabírá formu obavy, tísnivé...

3. BUK LESNÍ (BEECH)

Tolerance – vcítění se – porozumění Buk lesní pomáhá lidem, kteří neustále kritizují, nemají žádné porozumění k nedostatkům jiných, nechtějí dělat žádné ústupky. To dobré na jiných lidech vnímají jen velmi těžko. Tím u nich vzniká silný pocit vlastní převahy, připravenost k ryzímu posuzování a...

4. ZEMĚŽLUČ LÉKAŘSKÁ (CENTAURY)

Síla prosadit se – schopnost se ohraničit- identita Květová esence Zeměžluče dodá sílu těm, kteří dokážou těžko trvat na svém. Jsou vždy velmi laskaví a ochotní, vždy touží pomoci nebo posloužit. Těžko říkají „ne“, poněvadž nechtějí nikoho zklamat.  Nechávají se často využívat nebo poroučet od...

5. ROŽEC (CERATO)

Obracení se dovnitř – intuice Na léčení nejistoty. Tento květ určen pro ty, kteří znevažují svůj vlastní úsudek a často žádají jiné o radu, aby se ujistili a utvrdili v tom, že je jejich rozhodnutí správné. Rožec je určen pro ty co se příliš drží myšlenek a nápadů těch, u kterých hledají radu,...

6. SLÍVA TŘEŠŇOVÁ (CHERRY PLUM)

Konstruktivní zacházení s agresivitou – sebekontrola Užívá se při velkém zoufalství, nervové vyčerpání, neschopnosti ovládat se, velkém strachu, že by se mohlo něco strašného stát, pocitu slabosti a bezmocnosti, strachu, že ztratím rozum, nekontrolovatelné výbuchy hněvu a vzteku, neustálé vnitřní...

7. KAŠTAN KOŇSKÝ, POUPĚ (CHESTNUT BUD)

Schopnost učit se – vědomi – zralost Kaštan koňský je vhodný pro lidi,kteří se nepoučí ze zkušeností, čímž pokrok v životě není možný. Opakují stejné chyby, například vyhledávají znovu a znovu nesprávné partnery nebo pokračují v nevhodném zaměstnání. Když se setkají se stejnou situací podruhé nebo...

8. ČEKANKA OBECNÁ (CHICORY)

Láska bez podmínek – uvolnění Čekanka obecná je pro ty, kteří ve velké míře ovládají a svými starostmi o jiné egocentricky manipulují. Vyznačují se silnou vůlí a od ostatních očekávají, že se podřídí jejich vlastním hodnotám, což se může projevit v kritice, vměšování, výčitkách a námitkách. To...

9. BÍLÁ LESNÍ RÉVA (CLEMATIS)

Bdělost – živost – motivace – žít realitou Clematis je vhodný pro lidi, kteří žijí ve svém vlastním světě, nemají zájem o realitu a jen těžko žijí v přítomnosti. Tito lidé nejsou ve skutečnosti šťastní a touží po lepších časech, ale nejsou aktivní, aby je uskutečnili. Jejich špatná paměť jim...

10. PLANÉ JABLKO (CRAB APPLE)

Láska k sobě samému – čistění Plané jablko ( crab apple) je „čistícím prostředkem“ pro duši a tělo a doporučuje se lidem, kteří cítí vnitřní nebo vnější pocit nečistoty. Může se však jednat i o přemrštěný smysl pro čistotu a pořádek nebo o nutkavou fixaci na hygienu a maličkosti. Plané jablko je...

11. JILM (ELM)

Víra – statečnost – naděje Jilm je vhodný pro lidi, kteří se cítí přetížení úkoly a vlastní zodpovědností. Jinak schopní a spolehliví, najednou ztrácí důvěru ve vlastní schopnosti a cítí se poraženi. Mnohokrát právě k této skupině lidí patří úspěšný manager, pracující ve vedoucí funkci, ve které je...

12. HOŘEC NAHOŘKLÝ (GENTIAN)

Odvaha – víra – důvěra v Boha – úleva Hořec nahořklý se užívá na skleslost, která vznikne v důsledku zklamání, např. neúspěch při zkouškách nebo v konkurzu, ztráta zaměstnání a jiné události nebo nezdary, které v člověku vyvolávají pocit sklíčenosti. Zklamáních, nedostatku odvahy, pochybnostech o...

13. HLODAŠ EVROPSKÝ (GORSE)

Naděje Hlodaš evropský (Gorse) se používá při extrémní beznaději a zoufalství,když člověk rezignuje a vzdává boj. Postižení mohou trpět pocitem, že všechno je beznadějné a bezvýchodiskové a neexistuje již žádná naděje na řešení problému. Je možné, že toto přesvědčení vychází i z toho, že jejich...

14. VŘES OBECNÝ (HEATHER)

Vzájemný kontakt – naslouchání Vřesoví lidé vyprávějí jako kolovrátek. Dr. Bach je nazval shovívavě neodbytnými, protože rádi při rozhovoru přijdou až k vám a vyprávějí vám často až do tváře. Stejně se vás rádi dotýkají, šťouchají do vás nebo drží za ruku, aby si udrželi vaši pozornost. Velmi rádi...

15. CESMÍNA OSTROLISTÁ (HOLLY)

Láska a důvěra. Cesmína ostrolistá je pro lidi, kteří jsou žárliví, zatvrzelí, bezcitní, plní záště a někdy mohou být až vzteklí. Často vnitřně trpí bez skutečných příčin. Je pro ně těžké otevřít své srdce lásce. Jejich negativní postoj pramení ze závisti, nenávisti a žárlivosti. Bolest však u nich...

16. ZIMOLEZ KOZÍ LIST (HONEYSUCKLE)

Odpoutat se od minulosti – život v přítomném okamžiku. Zimolez kozí list je vhodný pro lidi, kteří silně lpí na svých vzpomínkách z minulosti. Tito lidé mají sklon žít v minulosti, ve stavu touze po domově – především u dětí  nebo v nostalgii. Navzdory lítosti a žalu, nejsou schopni změnit...

17. HABR OBECNÝ (HORNBEAM)

Radost – vitalita – bdělost Habr obecný je určen lidem, kteří se cítí vyčerpaně a jako vymačkaní, ale spíš na duševní než tělesné úrovni. Tito lidé se probouzí s pocitem skepse a pochybnostmi, zda zvládnou úkoly a povinnosti dne. Považují za obtížné čelit problémům nebo zvládnout denní program, i...

18. NETÝKAVKA ŽLAZNATÁ (IMPATIENS)

Trpělivost – čas – vnitřní klid. Netýkavka žláznatá  je vhodná pro lidi, kteří jsou snadno podráždění. Jsou netrpěliví a všechno chtějí okamžitě vyřídit. Při mluvení a myšlenkových pochodech během dne nasazují rychlé tempo.Jejich vlastní kompetence a výkonnost vede k tomu, že jsou frustrováni...

19. MODŘÍN OPADAVÝ (LARCH)

Sebedůvěra – kreativita Modřín opadavý je určen pro lidi, kteří mají málo sebevědomí, a tak se ze strachu ani nepokouší cokoliv uskutečnit. Dominuje u nich pocit méněcennosti, ačkoliv mají určité schopnosti. Ty ale popírají, aby se vyhnuli nezdaru a selhání. Užívá se při pocitech méněcennosti,...

20. KEJKLÍŘKA SKVRNITÁ (MIMULUS)

Statečnost – naděje – důvěra – odvaha Kejklířka skvrnitá pomáhá lidem, kteří trpí konkrétními strachy a fobiemi. Mohou to být strachy z nemoci, smrti, nehod, bolesti, tmy, zimy, chudoby, jiných lidí, určitých zvířat (např.pavouků), z mluvení na veřejnosti, ztráty přátel nebo pracovního místa,...

21. HOŘČICE POLNÍ (MUSTARD)

Výdrž – nalezení smyslu – přeměna – metamorfóza – ulehčení – útěcha Hořčice polní pomáhá při depresi a stavech hlubokého smutku, které se objeví znenadání a bez patrného důvodu a stejně tak neočekávaně zmizí. Tento pocit zádumčivosti se může navenek projevit docela závažně. Objeví se jako studená...

22. DUB LETNÍ (OAK)

Ustoupit – uvolnit Dub letní je vhodný pro lidi, kteří jsou za normálních okolností silní, stateční a spolehliví, které však vnitřní síla opouští a na její místo nastupuje vyčerpání. Pracují však dál a ignorují vyčerpání. Jsou hnáni silným smyslem pro povinnost pomáhat jiným lidem. Jsou spolehliví,...

23. OLIVA (OLIVE)

Porozumění tělu – síla – regenerace Oliva je vhodná pro lidi, kteří jsou tělesně i duševně vyhořelí a kteří jsou dlouhodobě vyčerpáni osobními problémy, intenzivním studiem nebo prací, dlouhou nemocí nebo dlouhou péčí o jiného člověka. Oliva je obzvlášť nutná v období rekonvalescence. Oliva je...

24. BOROVICE LESNÍ (PINE)

Uvolnění se z pocitu viny – sebeúcta – právo na existenci Borovice lesní je vhodná pro lidi, kteří mají silné pocity viny a dělají si výčitky. Viní se za chyby ostatních a často vlastně za všechny věci, které nejdou správně a dobře. Ovládá je pocit bezcennosti a nedůstojnosti. Jejich komplex viny a...

25. KAŠTAN ČERVENÝ (RED CHESTNUT)

Mírnost – důvěra Kaštan červený je pro lidi, kteří mají přehnané strachy o blaho jiných, obzvlášť o rodinu a blízké přátele. Obávají se, že jejich milovanému se stane to nejhorší, že menší potíž může vést k vážné nemoci, že si dítě při hře ublíží nebo že cestou na dovolenou spadne letadlo. K tomu...

26. DEVATERNÍK PENÍZKOVITÝ (ROCK ROSE)

Uklidnění v krizi Devaterník penízkovitý je vhodný v případech hlubokých otřesů, způsobených například nehodou, ve které je člověk jejím přímým účastníkem, svědkem nebo těsně unikne podobné události. V akutních případech, jakými jsou přírodní katastrofy, náhlá nemoc nebo přepadení, převládá u...

27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water)

Spontánnost – flexibilita – mírnost Voda z léčivých pramenů je vhodná pro lidi, kteří jsou nepružní, kladou na sebe velké požadavky a potlačují vlastní vitální potřeby. Lidé s touto povahou jsou na sebe tak přísní, že dokážou žít podle tvrdého režimu a pevných norem. Mohou být velmi nábožensky...

28. CHMEREK ROČNÍ (SCLERANTHUS)

Rozhodnost – schopnost rozlišování – rovnováha – vyvážení Chmerek roční je vhodný pro lidi trpící nerozhodností.Těžce se rozhodují, obzvlášť tehdy, když se musí rozhodnout mezi dvěma věcmi ať už v každodenním životě nebo když se jedná o důležité rozhodnutí. Chybí jim vnitřní vyrovnanost a...

29. Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem)

Regenerace po traumatizujícím zážitku Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem) je vhodný při duševním nebo fyzickém traumatu, které vzniká následkem nehod, neblahé zprávy, úmrtí, náhlého zklamání nebo šokem.  Užívá se při šoku, krizi, duševních bolestech, obavách a starostech, zablokování životní...

30. KAŠTAN JEDLÝ (SWEET CHESTNUT)

Zemři a povstaň – transformace Jedlý kaštan je vhodný pro lidi, kteří trpí extrémními vnitřními útrapami či beznadějí, často mají pocit, že dosáhli hranici sněsitelnosti. Může se projevit hlubokým smutkem, kterým se cítí trpitelé zcela zničeni. Sklíčenost doprovází pocity osamělosti a izolace,...

31. SPORÝŠ LÉKAŘSKÝ (VERVAIN)

Zdrženlivost – odměřenost – uvolnění Sporýš lékařský je vhodný pro lidi, kteří mají fixní principy a představy, které jsou podle jejich vnitřního přesvědčení absolutně správné a které zřídkakdy mění. Jejich neústupné odhodlání může vést k přetížení a k silnému vnitřnímu napětí až křečovitému...

32. VINNÁ RÉVA (VINE)

Ohleduplnost – sloužit a dát prostor Vinná réva je pro lidi sebevědomé, vlivné, vhodná pro vůdce a vládce. Dokonale znají své záměry a bez rozpaků rozhodují a berou zodpovědnost za sebe i za druhé. Pro ty, kteří chtějí dominovat ostatním. Jsou ctižádostiví a mají často obrovské schopnosti anebo...

33. VLAŠSKÝ OŘECH (WALNUT)

Prolomení – nový začátek – porod Vlašský ořech je vhodný pro lidi, kteří se jen ztěžka přizpůsobují změnám. Je to květ pro období velkých životních změn - uzavření manželství, rozvodu nebo změny bydliště až po takové období vývoje jako jsou první zuby, puberta, menopauza, mohou pomoci před porodem...

34. ŽEBRATKA BAHENNÍ (WATER VIOLET)

Sblížení – upřímnost – otevřenost – pokora Žebratka bahenní ( Water Violet) jsou květové kapky Dr. Bacha pro lidi, kteří jsou považováni za chytré, klidné a schopné. Jako mírní, vážení lidé, jsou často žádáni o radu, ale nikdy nevnucují ostatním své názory a přání. Jsou vzdělaní, vědí o svých...

35. KAŠTAN BÍLÝ (WHITE CHESTNUT)

Soustředění – koncentrace Kaštan bílý pomáhá lidem s tíživými, neklidnými myšlenkami, které se jim stále honí hlavou. Negativní události nebo výměny názorů nemohou zpracovat, takže je v mysli neustále znovu prožívají. Neodbytné, nechtěné myšlenky, vnitřní diskuse a rozhovory se přehrávají dokola...

36. SVEŘEP VĚTEVNATÝ (WILD OAT)

Rozpoznat podstatné – seberealizace Sveřep větevnatý je důležitý pro lidi, kteří se dostali ve svém životě na křižovatku a není jim zcela jasné, kterým směrem se vydat. Cítí, že doposud nenašli ve svém životě pevné místo a jsou nespokojení. I když jsou ctižádostiví a vybavení nespočetným talentem a...

37. Planá šípková růže (Wild Rose)

Životní radost – motivace – vitalita – život Planá šípková růže - Wild Rose je vhodná pro lidi, kteří rezignovali na nepříjemnou situaci. Tím může být nemoc, monotónní životní situace nebo nevhodné zaměstnání. Tito lidé si nestěžují a jsou apatičtí, než by se znovu uzdravili, než aby změnili...

38. VRBA ŽLUTÁ (WILLOW)

Usmíření – odpuštění – zodpovědnost za svůj osud Vrba žlutá pomáhá lidem, kteří prožívají nespokojenost a hněv, sebelítost a zatrpklost. Téměř každý měl někdy pocit, že je v určitých okolnostech bezmocný. Bachův květ Vrby žluté pomáhá pocity hněvu a rozmrzelosti neutralizovat, aby znovu získal...