Kurzy

Kurzy pro dospělé

Kurz k rozvíjení intuice Pro mnoho lidí je těžké se rozhodnout mezi více variantami v běžných záležitostech i ve velkých životních krocících. Lidé mnohdy nenaslouchají svému vnitřnímu hlasu, své intuici, která je pro všechny tou nejlepší rádkyní. V rámci našeho pětidenního kurzu budeme Vaši intuici...

Kurzy pro mládež

Kurz k zefektivnění učení Tento kurz je určen pro věkovou kategorii 12 - 17 let Pro mnoho studentů je těžké se rozhodnout mezi více variantami v běžných záležitostech i ve velkých životních krocících. Na studenty jsou mnohdy kladeny ve škole přehnané nároky. Je žádoucí probudit v sobě schopnost...

Kurzy pro děti

Kurz intuitivního vidění   Tento kurz je určen pro věkovou kategorii 5 - 11 let Na začátku našeho kurzu aktivujeme dětem schopnost vidět bez pomoci očí. Informace z vnějšího světa lze do mozku přivést i bez pomoci smyslových orgánů. Obraz je zpracováván pomocí epifýzi neboli šišinky mozkové,...

Pořádáme kurzy a semináře pro děti, mládež i dospělé, jejimž hlavním cílem je rozvíjet schopnost zvanou intuice. Ve světě plné informací a klamů je žádoucí umět naplno naslouchat svému vnitřnímu hlasu.

Můžete získat nový smysl, který se stane Vaší součástí stejně jako zrak, sluch, čich, hmat, chuť, a usnadní Váš život.

Intuice je vnitřní moudrost, kteřá neříká proč, ale nabídne nám jen odpověď. Stačí ji naslouchat. Zní to jednoduše, avšak někdy je velmi těžké odhalit co je hlas intuice a co produkt naší mysli. Jakmile se s ní ale naučíme pracovat, přiměje nás dělat to, co nás činí šťastnými.