21. HOŘČICE POLNÍ (MUSTARD)

Výdrž – nalezení smyslu – přeměna – metamorfóza – ulehčení – útěcha

Hořčice polní pomáhá při depresi a stavech hlubokého smutku, které se objeví znenadání a bez patrného důvodu a stejně tak neočekávaně zmizí. Tento pocit zádumčivosti se může navenek projevit docela závažně. Objeví se jako studená tmavá mlha, která všechno zahalí a udusí a zničí normální radost. Zádumčivost a melancholie ovládnou celou osobnost a duševní život člověka a nelze je setřást.

Dále se užívá při nezájmu, sklíčenosti, zimní depresi z nedostatku světla a tudíž nedostatečné tvorby Melatoninu, lhostejnosti, otupělosti, pokleslosti na mysli, beznaději, nedostatku síly k dalšímu životu, nechutenství, uzavření se do sebe, smutku, že další život ztratil smysl, depresivních stavech v pubertě, krizi středního věku.

Ale hořčičná deprese nikdy nemá příčinu. Nálada klesne bez zjevného důvodu, zůstane taková celé dny, týdny ba i měsíce, až se najednou zvedne přesně tak jako klesla, až na to, že ten stav se vrací znovu a znovu v kolísavém cyklu.

Esence hořčice polní učí vydržet a unést vaše zoufalství a duševní tíseň, rozpoznat a vnímat netušené možnosti života, přinést do tmavé fáte vašeho života trochu více humoru a lehkosti, důvěřovat „procesu smrti a zrození“.

Pozitivním potenciálem hořčice polní je znovu rozvinutí životní radosti, znovu objevení pocitů vnitřní stability a klidu, které se nedají jen tak lehce zničit.

Věřím ve šťastnou budoucnost.