26. DEVATERNÍK PENÍZKOVITÝ (ROCK ROSE)

Uklidnění v krizi

Devaterník penízkovitý je vhodný v případech hlubokých otřesů, způsobených například nehodou, ve které je člověk jejím přímým účastníkem, svědkem nebo těsně unikne podobné události. V akutních případech, jakými jsou přírodní katastrofy, náhlá nemoc nebo přepadení, převládá u člověka pocit bezmocnosti a ochromení hrůzou.  Tento stav trvá poměrně krátkou dobu a vztahuje se ke konkrétní krizové situaci.

Podobný stav zděšení se objevuje i u nočních můr (viz též Aspen a Rescue Remedy).

Užívá se  při strachu, který můžeme pojmenovat nebo při strachu iracionálním, sklonech k panice, kde jiní by reagovali jen se strachem, ztrátě orientace, přehnané reakci, dramatizování situací, symptomech strachu jako je například třes kolen, náhlé pocení či mdloby, silné depresi, silném zčervenání nebo náhlém zblednutí, koktání, neschopnosti promluvit, pocitech ochromení strachem, strašidelných snech, neklidném spánku a nočních můrách, při extrémním strachu.

Esence Devaterníku (součást rescue krizové esence) nás učí nebrat si situace tak, při katastrofách a v náhlých případech zachovat klid, adekvátně reagovat na těžké situace.

Pozitivním potenciálem Rock Rose je odvaha a duchapřítomnost člověka, který je připravený i v naléhavých situacích zachovat klid.

Jsem v kontaktu se svou duší.