27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water)

Spontánnost – flexibilita – mírnost

Voda z léčivých pramenů je vhodná pro lidi, kteří jsou nepružní, kladou na sebe velké požadavky a potlačují vlastní vitální potřeby. Lidé s touto povahou jsou na sebe tak přísní, že dokážou žít podle tvrdého režimu a pevných norem. Mohou být velmi nábožensky založení nebo řídit svůj život podle jiných vysokých ideálů a ve snaze jich dosáhnout se ubírají přesně vytyčenou cestou a za každé vybočení se přísně trestají. Jejich myšlení ovládají utkvělé a dogmatické myšlenky týkající se náboženství, výživy, morálky a politiky. Ve všem, co dělají dbají na dokonalost. Nemají rádi lajdáckost a lenivost. Nedostatky jiných však nekritizují otevřeně, ale hrají si na mučedníky, ukazujíce svůj nesouhlas tak, že slouží druhým jako následováníhodný příklad. Jsou upjatí a pyšní na svůj strohý životní styl. Nikdy by tento květ nepotřebovali, kdyby se jejich normy nestaly tak krutými a neoblomnými, že si jimi odepírají i tu nejmenší radost ze života. Nejsou vnitřně šťastní, obětovávají se, potlačují své touhy, přání, potřeby a cítí se sebou zklamaní, pokud se jejich vysoké ideály nenaplňují.

Užívá se při přísnosti k sobě a druhým, tvrdosti a rigiditě v myšlení i chování ( především k sobě, ale i k druhým), neohebnosti, nátlaku, tuhosti a ulpívání na principech, přehnané ctižádosti, fanatismu, velkých morálních požadavcích, přísných výchovných metodách (otužování dětí), velké disciplíně a nemilosrdnosti vůči sobě a druhým, účelové orientaci, strnulosti, bezcitnosti vůči sobě a druhým, tělesné prkennosti, sebezapření.Asketismu, perfekcionismu, potlačování emocí.

Devaterník učí být k sobě a druhým povolnější, shovívavější a klidnější, chápat, že vnitřní vývoj se nedá vynutit vnější námahou a aktivitou, nechat se s důvěrou unášet proudem života, že bez lásky k sobě a druhým duše „schne a tuhne“.

Člověk s pozitivně žitou esencí Devaterníku je člověk s vysokými ideály ale zároveň i s duševní pružností. Je schopen měnit vlastní názory a vzdát se svých dosud oblíbených teorií. Převládá u něj názor, že vnitřní harmonie je silnější než vnější, vynucené disciplinované chování a tím se mohou opět vrátit k životní radosti.

Přijímám nové poznatky a nechávám se unášet řekou života