3. BUK LESNÍ (BEECH)

Tolerance – vcítění se – porozumění

Buk lesní pomáhá lidem, kteří neustále kritizují, nemají žádné porozumění k nedostatkům jiných, nechtějí dělat žádné ústupky. To dobré na jiných lidech vnímají jen velmi těžko. Tím u nich vzniká silný pocit vlastní převahy, připravenost k ryzímu posuzování a arogantní jednání. Podrážděně reagují i na zmatenost či jiné chování jiných lidí. Jsou přesvědčeni, že mají vždy pravdu a všichni ostatní se mýlí (viz také Impatiens).  

Ti, kteří potřebují tento květ, jen těžko dokážou pochopit chyby druhých. Dokážou být velmi kritičtí k ostatním, které považují za bláznivé, krátkozraké anebo hloupé, a často jim chybí tolerance a empatie. Neobvyklá povaha lidí a jejich návyky je rozčilují a přestože se sami považují za dokonalé., jen těžko připouští, že ostatní mají také své vlastní ideály a mohli by tedy mít dobrý důvod dělat tak jak dělají. Tito lidé nejsou vždy přímí a otevření – mnohokrát se mohou zdát celkem trpěliví a klidní a vevnitř při tom překypují podrážděností. 

Buk lesní (Beech) se projevuje v rozvoji tolerance, soucitu a pocitem propojenosti s ostatními lidmi. Vynáší na povrch pozitivní vlastnosti, které člověku umožňují vidět i přes mnohé nedostatky dobro v jiných lidech.  Květová esence buku pomáhá lidem takovéto povahy vžít se na chvilku do kůže druhého člověka a zaujmout chápavější a tolerantnější postoj.

Jsem v souladu sám se sebou i s druhými.