30. KAŠTAN JEDLÝ (SWEET CHESTNUT)

Zemři a povstaň – transformace

Jedlý kaštan je vhodný pro lidi, kteří trpí extrémními vnitřními útrapami či beznadějí, často mají pocit, že dosáhli hranici sněsitelnosti. Může se projevit hlubokým smutkem, kterým se cítí trpitelé zcela zničeni. Sklíčenost doprovází pocity osamělosti a izolace, zatímco budoucnost se jeví jako tmavá a naprosto beznadějná. Pomáhá i při pocitech vznikajících krátce před nervovým zhroucením. U lidí může převládat pocit, že je opustil bůh i svět. Květ kaštanu jedlého je na mučivou duševní úzkost, pocit úplného zoufalství, pocitu že není světla ( východiska) na konci. Těm co mají takové stavy se zdá, že v životě jim už nic nezůstává a jsou takoví smutní, zlomení a zubožení, že si mohou přivodit fyzické těžkosti. Kaštan pomáhá vyjít z beznaděje a vrací víru a naději. Horizont se začíná rozjasňovat, do jejich života se vrací naděje a jejich trápení se končí.

Tento stav může být následkem úmrtí nebo dlouhého a těžkého životního období, které bylo snášeno statečně a bez naříkání.

Užívá se při - velkém smutku, zoufalství a utrpení, bezvýchodné situaci, pocitu, že je to již k neunesení že už dál nemohu, beznaději, bezmocnosti, velké duševní lítosti, žalu, bolesti a starostech, depresích, selhání všech vlastních sil a možností, velké vnitřní prázdnotě a tmě, „nejtmavější noci v duši“.

S esencí Kaštanu jedlého se naučíte svěřit svůj zármutek někomu jinému, důvěřovat, že jestliže je nouze nejvyšší, pomoc je většinou velmi blízko, vydržet těžké období, postavit se této výzvě a z krize se něco naučit, připustit a neodmítnout kompetentní pomoc.

Pozitivním potenciálem, který nám Kaštan jedlý nabízí,  je osvobodit se od zoufalství a sklíčenosti. I když se vnější okolnosti nemusí změnit, člověk jim může čelit s optimismem a vnitřní vyrovnaností. Rozvoj se posílí objevením nebo znovunabytím víry ve vyšší moc nebo pocitem vnitřní jistoty.

Po každé noci přichází nové ráno.