33. VLAŠSKÝ OŘECH (WALNUT)

Prolomení – nový začátek – porod

Vlašský ořech je vhodný pro lidi, kteří se jen ztěžka přizpůsobují změnám. Je to květ pro období velkých životních změn - uzavření manželství, rozvodu nebo změny bydliště až po takové období vývoje jako jsou první zuby, puberta, menopauza, mohou pomoci před porodem a při změnách v době menstruačního cyklu, při změně zaměstnání či bydlení. Květ nám též pomáhá držet se zvolené životní dráhy, chrání nás před názory a vlivem jiných, kteří nás mohou svést z cesty, před rušivými vlivy prostředí, které mohou narušit náš klid a zesměšňovat naše myšlenky a způsobit  tak ztrátu orientace na cestě k pravému cíli. Lidé, co potřebují tento květ jsou často velmi citliví a lehko se dají znepokojit takovými vlivy.

Užívá se při podléhání vnějším vlivům, obavách z názorů a úsudků druhých, sklonech přijímat negativní a oslabující energie od ostatních (např. při terapeutických rozhovorech, masážích a ostatních ošetřeních), kolísavosti, nestálosti, váhavosti, otálení, novém a těžším období v životě jako nástup do mateřské školky, školy, pubertě, odloučení, odchodu od rodičů, rozvodu, odchodu do důchodu, duševních problémech v těhotenství. Též při přecitlivělosti.

S esencí Vlašského ořechu se učíme plnit svá předsevzetí, zůstat věrný sám sobě, podniknout potřebné kroky, nenechat se ovlivnit názory druhých.

Pozitivním potenciálem Vlašského ořechu je odhodlané následování vlastní životní cesty. Osvobozením se od minulosti je možno učinit potřebné změny v životě. Schopnost prosadit své plány i navzdory posměchu, zklamání, skleslosti i námitkám ostatních.

Vlašský ořech dává odolnost, stabilitu a pomáhá chránit před vlivy jiných lidí.

Každé mé pozitivní rozhodnutí mě přibližuje k cíli.