34. ŽEBRATKA BAHENNÍ (WATER VIOLET)

Sblížení – upřímnost – otevřenost – pokora

Žebratka bahenní ( Water Violet) jsou květové kapky Dr. Bacha pro lidi, kteří jsou považováni za chytré, klidné a schopné. Jako mírní, vážení lidé, jsou často žádáni o radu, ale nikdy nevnucují ostatním své názory a přání. Jsou vzdělaní, vědí o svých vlastních schopnostech a mají pocit nadřazenosti. V extrémních případech to může vést až k distancování se, čímž vytvářejí dojem pyšného, pohrdavého člověka, povýšeného nad ostatní. Při stavech únavy a vyčerpanosti mají sklony stáhnout se do sebe, takže jejich chování může působit chladně a nespolečensky.

Svoje utrpení si uchovávají sami pro sebe. Nehledají pomoc u druhých a proto mohou působit citově chladně. Je pro ně těžké se jiným otevřít. Raději se schovávají za svoji klidnou , trpělivou tváří.

Užívá se při - distancování se, vytváření si "ochranné zdi", lhostejnosti, nevšímavosti, upjatosti, nepřístupnosti, přehnané uzavřenosti, přemrštěné sebejistotě, blahosklonnosti, hrdosti, strachu z opravdové blízkosti a intimity, mlčenlivosti, přehnaném zdůrazňování intelektu, izolaci, cynismu, strnulosti, tvrdošíjnosti, rezervovanosti, znevážení, opouzdření se, potlačení a odmítání citů, dobře skryté nejistotě.

Květová esence Žebratky nás učí lépe vnímat sebe a své city, otevřeněji se setkávat s ostatními, neukrývat se za svou vlastní „ochrannou zdí“, pochopit proč se tak uzavíráte, požádat, umět přijmout, pouštět se do hovoru s partnerem, přáteli, kolegy apod., nacházet více radosti.

Lidé s pozitivním potenciálem Žebratky - Water Violet mají srdečné chováním vůči druhým lidem, uchovávají si svoji vlastní důstojnost a postavení. Jsou rádi, když mohou druhým pomoci na základě svých vlastních poznatků a znalostí, mají pro druhé trpělivost a porozumění v jejich problémech a těžkostech. Často vkládají svůj vlastní talent do služby druhým, například jako poradci nebo učitelé.

Ve svém životě dělám vše s láskou a pokorou.