36. SVEŘEP VĚTEVNATÝ (WILD OAT)

Rozpoznat podstatné – seberealizace

Sveřep větevnatý je důležitý pro lidi, kteří se dostali ve svém životě na křižovatku a není jim zcela jasné, kterým směrem se vydat. Cítí, že doposud nenašli ve svém životě pevné místo a jsou nespokojení. I když jsou ctižádostiví a vybavení nespočetným talentem a schopnostmi, plýtvají tím kvůli nedostatku jasných představ o svém cíli. Vyzkouší třeba i několik zaměstnání, jsou ale rychle znudění a věcmi znechucení a nechají se raději pohánět. Zároveň jsou si vědomi, že jim život utíká a dostavuje se proto u nich pocit frustrace a nespokojenosti (viz též Cerato a Scleranthus). Wild Oat pomáhá i při důležitém rozhodování, jako například při volbě povolání.  Sveřep se liší od chmerku (28), protože ten má neustále těžkosti udělat rozhodnutí a stále se zabývá i nejjednoduššími věcmi.

Kapky Sveřepu větevnatého je vhodné užívat při nejistotě, pro kterou cestu se rozhodnout, velkém nadání, které je však leží ladem, nedostatku důslednosti, pochybnostech, potížích a nejistotě při volbě školy a zaměstnání, zvláště u mladých lidí, nespokojenosti, frustraci, pochybnostech, které z mnoha květových esencí jsou ty správné.

S esencí Sveřepu větevnatého se učíme neplýtvat svými schopnostmi, pamatovat na podstatné a soustředit se na to, sjednotit a uskutečnit své vlohy a schopnosti, začít jen jednu věc, lépe zacházet s naší energií, zpracovat nevyřízené, rozpoznat nejdůležitější a to zařadit na první místo, postupovat krok za krokem.

Pozitivním potenciálem Sveřepu větevnatého - Wild Oat je jasná představa o vlastním životním úkolu, spojená s pozitivními myšlenkami a cíli a  schopnost rozhodnout se pro správnou životní cestu. Vzhledem k mnohostrannému talentu, který je dobře využíván, se mohou tito lidé paralelně věnovat hned několika životním drahám. Protože se nevzdávají, nevzniká u nich již více dlouhá chvíle.

Spojuji se se svým vnitřním já.