4. ZEMĚŽLUČ LÉKAŘSKÁ (CENTAURY)

Síla prosadit se – schopnost se ohraničit- identita

Květová esence Zeměžluče dodá sílu těm, kteří dokážou těžko trvat na svém. Jsou vždy velmi laskaví a ochotní, vždy touží pomoci nebo posloužit. Těžko říkají „ne“, poněvadž nechtějí nikoho zklamat.  Nechávají se často využívat nebo poroučet od druhými. Obvykle připadají jiným lidem nesmělí, plaší a tiší, s malou silou vůle. To může vést až tak daleko, že pokorně nesou vůli jiných, i když k tomu není žádný pravý důvod. I když jsou sami nespokojeni, potlačí radši své vlastní přání nebo i povolání,než aby riskovali konfrontaci. Úzkostlivě dělají věci „správně“, jsou lehce ovlivnitelní jinými.

Zeměžluč lékařská se užívá strachu z autorit, sebepopírání, potížích s prosazením se, sebeobětování, únavě, touze po uznání, přehnané přizpůsobivosti, sklonech k poníženosti, syndromu soustavné potřeby někomu pomáhat, sebeobelhávání, slabé vůli, neschopnosti hájit své hranice, strachu z odmítnutí, přetížení prací, neschopnosti bránit se silnějším, stydlivosti,přehnané reakci na přání a potřeby druhých, zklamání, když naše vlastní, nevyslovená očekávání nejsou druhými splněna.

Využívání ostatními a bez schopnosti uhájit sebe, vede k tendenci ztrácet energii a rychle se unavit.

Pozitivní potenciál Centaury se ukazuje v lidech, kteří rádi a nenápadně dělají něco pro druhé, ale bez potlačování svých vlastních potřeb. Mohou vyjadřovat a hájit své vlastní názory a dobře vycházet s ostatními lidmi. Co je však nejdůležitější: poznáním vlastních přání a potřeb mohou s rozhodností a energií následovat vlastní životní cestu, nezávisle na mínění a názorech jiných.

S touto esencí se naučíte lépe se bránit, respektovat se, nenechat se využívat a vykořisťovat, věřit tomu, že Vás budou mít vaši blízcí rádi i bez stálého prokazování služeb, stát na svém stanovisku, nevzdávat se sama sebe a svých přání, být připraveni ke konfliktům, převzít zodpovědnost za své činy, udělat si „místo“ pro sebe.

Jsem zodpovědný za vše, co ve svém životě vytvářím.