5. ROŽEC (CERATO)

Obracení se dovnitř – intuice

Na léčení nejistoty. Tento květ určen pro ty, kteří znevažují svůj vlastní úsudek a často žádají jiné o radu, aby se ujistili a utvrdili v tom, že je jejich rozhodnutí správné. Rožec je určen pro ty co se příliš drží myšlenek a nápadů těch, u kterých hledají radu, protože výsledkem může být nesprávná cesta. Potom říkají „věděl jsem, že jsem to měl udělat tak a tak“. Anebo se mohou ptát všech svých přátel „co bych měl dělat?“,“co bys udělal na mém místě?“, a pak, když vyslechnou všechny odpovědi, rozhodnou se to udělat přeci jen podle svého! Tito lidé ztratí tolik času v dilematu, že mohou promarnit mnoho příležitostí.Je vhodný dále pro lidi s chybějící intuicí, častou pochybovačností, snadné ovlivnitelnosti,povídavosti, lehkověrnosti, závislosti na mínění autorit, rodičů apod., jisté naivitě. 

Rožec Vás naučí nenechat se lehce ovlivnit, být kritičtější k radám jiných, sebezodpovědnosti, hledat svou vlastní cestu, spoléhat sám na sebe, nalézt kontakt se svým vnitřním dítětem nebo vnitřním učitelem, získávat intenzivnější kontakt ke svému vyššímu JÁ,najít sebe a svou vlastní cestu, spoléhat sám na sebe.

Podpoří důvěru ve vlastní moudrost, sebevědomí, nalézání své individuální a kolektivní úlohy, život v souladu s vnitřním přesvědčením, důvěru ve vlastní rozhodnutí, nezávislost na názorech druhých, zpracování mnoha různých dojmů.

Z myšlenky roste energie a z energie roste myšlenka.