6. SLÍVA TŘEŠŇOVÁ (CHERRY PLUM)

Konstruktivní zacházení s agresivitou – sebekontrola

Užívá se při velkém zoufalství, nervové vyčerpání, neschopnosti ovládat se, velkém strachu, že by se mohlo něco strašného stát, pocitu slabosti a bezmocnosti, strachu, že ztratím rozum, nekontrolovatelné výbuchy hněvu a vzteku, neustálé vnitřní napětí,  strach před vnitřním uvolněním a ze ztráty sebekontroly, hysterie, potlačované pocity a náhlá silná agresivita, sebevražedných úmyslech, velkém vnitřním tlaku, potlačených emocích, které mohou vést k nočnímu pomočování, okousávání nehtů a skřípání zuby, svalovým křečím apod.,pocitu, že „vyskočím z kůže“, cholerických záchvatech.

Přináší schopnost ovládat své chování a poskytuje spojení se svým nitrem. Provést příslušné vývojové kroky, schopnost vnitřně se uvolnit a odpoutat,klid, mírnost, trpělivost a sebekontrolu. Vzrůstá vnitřní smír, žijete spontánněji a s větší sebedůvěrou. Vede k pochopení,  že všechny překážky přispívají k našemu růstu a duchovnímu vývoji.

Slíva třešňová naučí vzniklému duševnímu rozrušení porozumět a zvládnout jej, získávat více důvěry, nezadržovat city,lépe zacházet se zlostí a vztekem.

Naučí vzniklému duševnímu rozrušení porozumět a zvládnout jej, získávat více důvěry, nezadržovat city, lépe zacházet se zlostí a vztekem.

Tento květ je na zoufalý strach znemožňující najít východisko, vedoucí k šílenství a k nutkaní ublížit sobě nebo jiným. Proto je květem pro ty, co mají sklony k sebevraždě. Květ může pomoci i tehdy, když se náhle dostaví krizový emocionální stav spojený s nedostatkem sebekontroly vyúsťující do náhlých výbuchů nepříčetnosti a někdy neobvyklé zuřivosti, násilí nebo hysterie. Z tohoto důvodu je součástí záchranného léku (39).

Jsem v souladu s vesmírným zákonem a řádem