Kurzy pro dospělé

Kurz k rozvíjení intuice

Pro mnoho lidí je těžké se rozhodnout mezi více variantami v běžných záležitostech i ve velkých životních krocících.

Lidé mnohdy nenaslouchají svému vnitřnímu hlasu, své intuici, která je pro všechny tou nejlepší rádkyní.

V rámci našeho pětidenního kurzu budeme Vaši intuici trénovat hravou formou tak, abyste ji začali důvěřovat a  usnadnili si tím život.

 

S certifikovanou lektorkou si v rámci kurzu:

rozvinete schopnost vždy se správně rozhodnout

procvičíte si rozeznávat pravdu od lži

naučite se intuitivně hledat ztracené předměty

získáte sebedůvěru v důležitých rozhodnutích

 

Součástí kurzu je:

přednáška o mimosmyslovém vnímání

20 ml lahvička Bachových esence na podporu intuice (směs "Jdi za srdcem")

certifikát o absolvování kurzu

tipy k domácímu cvičení

 

Cena za kurz v rozsahu 10 hodin (5 x 120 minut): 4.000,- Kč