Kurzy pro mládež

Kurz k zefektivnění učení

Tento kurz je určen pro věkovou kategorii 12 - 17 let

Pro mnoho studentů je těžké se rozhodnout mezi více variantami v běžných záležitostech i ve velkých životních krocících.

Na studenty jsou mnohdy kladeny ve škole přehnané nároky. Je žádoucí probudit v sobě schopnost dokázat poznat to důležité ve velkém množství informací.

V rámci pětidenního kurzu budeme rozvíjet potenciál studentů.

 

S certifikovanou lektorkou si v rámci kurzu:

rozvinete schopnost vždy se správně rozhodnout

procvičíte rozeznávat pravdu od lži

naučite se intuitivně hledat ztracené předměty

získáte sebedůvěru v důležitých rozhodnutích

zbavíte vlivu manipulátorů

budete pracovat s mimosmyslovým vnímáním

procvičíte fotografickou paměť

 

Součástí kurzu je:

přednáška o mimosmyslovém vnímání

certifikát o absolvování kurzu

tipy k domácímu cvičení

 

Cena za kurz v rozsahu 7,5 hodin (5 x 90 minut): 3.000,- Kč