Rescue krizové kapky

Kapky první pomoci 

jsou nejznámější a nejrozšířenější kombinací květových esencí. Bachovy esence se používají ve všech krizových a šokových situacích. Přičemž pod pojmem šok nebo krize rozumíme všechno, co narušuje náš energetický systém, od stavu rozčilení, vnitřního strachu a napětí, příjmu špatné zprávy, až po těžkou nehodu či ztrátu vědomí.

 

 

Přinášejí úlevu, vnitřní klid a harmonii v následujících situacích:

šok, panika, nervové zhroucení, hádka, stres, zoufalství, duševní zmatek,

strach ze zkoušek, nepříjemného rozhovoru, z cestování,

z návštěvy lékaře, z uzavřeného prostoru, z výšek,

při těžkém vnitřním i vnějším zranění, nehodách,

při akutních bolestech, např. bolestech zubů,

před i po operaci, u porodu,

při nespavosti, nočních děsivých snech, také u dětí a

jako stabilizační a podpůrný prostředek při různých terapiích

Krizová essence obsahuje:

6 Cherry Plum (Slíva třešňová) – zoufalství, strach ze ztráty sebekontroly, hysterie

9 Clematis (Bílá lesní réva) – nepozornost, lhostejnost, bezvědomí

18 Impatiens (Netýkavka žlázonosná) – netrpělivost předrážděnost, silné vnitřní napětí

26 Rock Rose (Devaterník penízkovitý) – nezvládnutelný strach, úzkost, panika silná bolest

29 Star of Bethlehem (Snědek okoličnatý) – následky fyzického nebo psychického šoku

Cena krizové esence:

30 ml lahvička 250,- Kč

Objednejte na: intuitum.buresova@gmail.com
Nebo v objednávkovém formuláři, který naleznete níže.

Objednávka Krizové esence